Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

- Aktualności - 2013-02-20

Wytyczne przeprowadzania kontroli gmin w kontekście przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas narady wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, która odbyła się 19 lutego br. siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podczas spotkania omówiono również nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z projektem założeń do nowej ustawy o lasach oraz podsumowano dotychczasowe efekty współpracy  Inspekcji z Prokuraturą.

W naradzie uczestniczyła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

udostpnij