Narada szkoleniowa kadry kierowniczej w Łagowie

- Aktualności - 2020/01/14

W dniu 8 stycznia 2020 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łagowie odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nt. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii oraz innych zagadnień leżących w obszarze kompetencji obu instytucji.

Na naradzie zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • omówiono wykonanie planu wspólnych kontroli zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zwiększonego ryzyka (ZZR) w 2019 r. oraz plan wspólnych kontroli na 2020 r.,
  • przeprowadzono analizę pozostałych form współdziałania obu instytucji w 2019 r., w tym przy wykorzystywaniu nowych technik – sporządzanie map fotometrycznych składowisk odpadów przez drony będące w dyspozycji PSP,
  • omówiono nowe kompetencje oraz uwarunkowania organizacyjne obu stron.

Kadra kierownicza wyraziła potrzebę opracowania nowego zakresu porozumienia między Komendantem Wojewódzkim PSP a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Poprzednie, zawarte w 2016 r., nie uwzględnia m.in. nowych kompetencji Inspekcji i PSP oraz nowych zakresów współdziałania. Strony wskażą pisemnie po 3 osoby do wspólnego zespołu, który opracuje projekt nowego porozumienia. W projekcie powinny być uwzględnione m.in. wzajemne wsparcie logistyczne oraz nowe kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.

 

Zdj. nr  1 Narada szkoleniowa w Łagowie

Zdj. nr 1 Narada szkoleniowa w Łagowie

Zdj. nr 2 Uczestnicy narady szkoleniowej

Zdj. nr 2 Uczestnicy narady szkoleniowej

udostpnij