Naprawiaj i remontuj. Nie zanieczyszczaj przyrody!

- Aktualności - 2014-03-04

pomostSłużby Inspekcyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaobserwowały  w ostatnim czasie podwyższoną aktywność  mieszkańców województwa lubuskiego na akwenach wodnych. Prowadzone są prace remontowe pomostów i przystani wodnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych. Budowane są też nowe pomosty i nabrzeża służące do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Prowadzone prace wymagają szczególnych zachowań gwarantujących  bezpieczeństwo dla wód i środowiska wodnego. Zgodnie z prawem wodnym wykonanie urządzeń wodnych, do których zaliczane są pomosty i nabrzeża wodne wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, a kompetentnym do jego wydania jest właściwy Starosta Powiatu. Prowadzenie prac budowlanych i remontowych urządzeń wodnych, w szczególności malowanie i impregnacja drewna, wymagają zachowania szczególnej ostrożności  eliminującej ingerencję w istniejące środowisko gruntowo wodne i jego zanieczyszczanie. W okresie minionego miesiąca inspektorzy WIOŚ interweniowali w związku z zanieczyszczeniem wód powstałym podczas malowania pomostów i stwierdzili niekontrolowane wprowadzenia impregnatów do wody i jej zanieczyszczenie. Przypominamy, że za powyższe wykroczenie grożą sankcje finansowe.

udostpnij