Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2016-07-24

okładkaZgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś).

W 2015 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Przeprowadzone badania stanowią kolejny, trzyletni cykl monitoringowy, w którym powtórzono pomiary dla tych samych lokalizacji, co w latach 2009 oraz 2012.


Pliki do pobrania:

  1. WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU (pdf)
udostpnij