Minister grozi palcem: nie ma przetargu, będzie kara

- Media o nas - 2013-09-11

Gazeta Wyborcza streszcza obszerne fragmenty spotkania lubuskich samorządowców z ministrem środowiska Marcinem Korolcem. Debata dotyczyła rozwiązań zastosowanych w nowej ustawie o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach.  W spotkaniu w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyła również Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Czytaj tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,14589051.html

udostpnij