Materiały informacyjne dla rolników

- Aktualności - 2019/11/04

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udostępniona została broszura informacyjna przygotowana dla rolników objętych „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Link do broszury:  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/broszura-informacyjna

Natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowany został „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania”.

Link do zbioru: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

udostpnij