MAPA AKUSTYCZNA

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2018/03/12

Co to są mapy akustyczne, po co się je robi oraz kto je wykonuje?

Mapy akustyczne stanowią diagnozę graficzną oraz opisową stanu akustycznego danego obszaru. W postaci map i zestawień przedstawia rozkład poziomu dźwięku pochodzący od poszczególnych źródeł hałasu: transportu drogowego, kolejowego,  tramwajowego, lotnisk i przemysłu oraz liczbę ludności narażonej na oddziaływanie poszczególnych wartości dźwięku wyrażonych w decybelach (dB).

Służą do:

 • Zdiagnozowania stanu środowiska akustycznego,
 • Oceny stanu klimatu akustycznego,
 • Identyfikacji i charakterystyki źródeł hałasu,
 • Identyfikacji terenów zagrożonych hałasem,
 • Określeniu liczby ludności zagrożonej hałasem,
 • Analizy trendów zmian,
 • Badaniu wpływu różnego rodzaju inwestycji na zmiany klimatu akustycznego,
 • Informowaniu społeczeństwa o stanie klimatu akustycznego.

Do ich wykonania zobligowani są:

 • Zarządcy dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln. pojazdów rocznie,
 • Zarządcy linii kolejowymi, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie,
 • Zarządcy lotnisk cywilnych, na których ma miejsce ponad 50 tys. operacji rocznie,
 • Prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej od 100 tys.,
 • Starostowie miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. jeżeli przez miasto przebiega droga publiczna o natężeniu powyżej 3 mln. pojazdów rocznie.

Mapy akustyczne sporządza się co 5 lat.

W 2017 roku dla  województwa lubuskiego opracowane zostały mapy akustyczne:

 • dla miast Gorzów Wlkp. i Zielona Góra,
 • odcinka autostrady A2 oraz odcinka linii kolejowej nr 3 (Warszawa Zach.-Kunowice).

Na podstawie pomiarów z 2016 r.  WIOŚ w Zielonej Górze wykonał lokalną mapę akustyczną dla drogi wojewódzkiej nr 280  w miejscowościach Czerwieńsk i Płoty  w ramach oceny stanu akustycznego. Mapa dostępna jest na stronie WIOŚ.


Pobierz dokument:

 1. Mapa akustyczna
 2. MAPA AKUSTYCZNA ODCINKÓW DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 280 W MIEJSCOWOŚCIACH CZERWIEŃSK I PŁOTY

 

udostpnij