Lubuskie Obchody Miedzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska

- Aktualności, Edukacja ekologiczna - 2013-06-06

Pierwsze lubuskie obchody Dnia Ochrony Środowiska zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska były okazją do debaty, dzielenia się doświadczeniami oraz prezentacji proekologicznych działań lubuskich instytucji oraz przedsiębiorstw.

W trakcie konferencji wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wręczył pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska medale za długoletnią służbę.

2 1 10 9 8 7 6 5 4 3

– Mam nadzieję, że to spotkanie jest początkiem stworzenia gremium wymiany doświadczeń, realizacji dobrych praktyk i budowania przyszłościowych idei na rzecz lubuskiego środowiska. Nie chcemy być postrzegani wyłącznie w roli policji ekologicznej. A dzisiejsza debata jest świadectwem tego, że łączy nas idea wspólnego działania na rzecz czystego środowiska w województwie lubuskim i dbania o zdrowie jego mieszkańców – wyjaśnia Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska, pomysłodawca konferencji.

W lubuskich obchodach Dnia Ochrony Środowiska wzięli udział przedstawiciele lubuskich instytucji prośrodowiskowych, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele lubuskich firm. Wystąpienia dotyczące zagadnień ochrony środowiska jego stanu, możliwości finansowania i specyfiki przepisów w działalności lubuskich instytucji przygotowali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przedstawiciele biznesu – firm Kronopol, Rockwool, PGNiG, Stelmet oraz Elektrociepłowni Zielona Góra omawiali z kolei prośrodowiskowe rozwiązania i dobre praktyki stosowane w ich przedsiębiorstwach.

– Mawia się czasem, że wielkie rzeczy rozpoczynają się od małych kroków. I taką mam nadzieję, że pierwsze obchody Lubuskiego Dnia Ochrony Środowiska stanowią pierwszy, ale istotny krok w budowaniu nowej przyszłości dla naszego regionu oraz zainicjowania dyskusji na temat stanu środowiska w województwie. Tylko wspólnymi siłami, przy współpracy lubuskich instytucji i przedsiębiorstw, zachowamy dla kolejnych pokoleń Lubuszan czyste środowisko w naszym regionie. Województwo lubuskie przecież jest warte ekologicznego zachodu! – podkreśliła M. Szablowska otwierając uroczystość, która odbywała się w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego.

– Pragnę zapewnić, że wojewoda lubuski i służby wojewody robią wszystko, by Państwa praca była jak najbardziej skuteczna – mówił uczestniczący w konferencji wojewoda Jerzy Ostrouch. Zapewniał, że administracja rządowa nie chce stosować wyłącznie wynikających z przepisów mechanizmów represyjnych, a włączyć się w dialog instytucji i firm szukających jak najlepszych rozwiązań chroniących lubuską przyrodę. Zwracając się do uczestniczących w konferencji osób zajmujących się ochroną środowiska wojewoda stwierdził: – Jako pracownicy ochrony środowiska w sposób szczególny staracie się zapewnić wszystkim mieszkańcom województwa odpowiednie warunki środowiskowe, byśmy bez ryzyka mogli żyć i pracować.

Wojewoda wręczył 16 pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale za długoletnią służbę. – Dzięki Waszej pracy, nasze życie jest lepsze – powiedział do pracowników Inspektoratu wojewoda.

– W nowej perspektywie finansowej dla województwa lubuskiego nie zabraknie pieniędzy na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami – mówiła w wystąpieniu marszałek województwa Elżbieta Polak, zapewniając, że zarząd województwa realizuję wobec środowiska naturalnego realizuje politykę zawartą w haśle: „Zielona kraina nowoczesnych technologii”.

Prof. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w swojej prelekcji wykazywał, że lubuska przyroda jest unikatowa ze względu na występowanie wielu rzadkich okazów flory i fauny. O swoistej wyjątkowości środowiska w regionie świadczy też fakt, że zajmujemy w kraju drugie miejsce pod względem wielkości obszarów chronionych, bo według przeliczników na jednego mieszkańca przypada ich ponad 5000 metrów kwadratowych. – Nie powinniśmy traktować pojęcia ochrony środowiska jako argumentu dotyczącego czynnika blokującego rozwój gospodarczy, a raczej skupić się na wykorzystaniu tego faktu jako podstawy do rozwoju turystyki przyrodniczej – stwierdził.

Wielokrotnie z ust przedstawicieli biznesu padało stwierdzenie, że przy działalności gospodarczej najczęściej nie da się uniknąć negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, a najważniejszym zadaniem jest minimalizowanie wpływu przemysłu na przyrodnicze otoczenie. – Najistotniejsza jest świadomość, odpowiedzialność, edukacja i utrzymanie standardów w każdym zakresie działalności gospodarczej oraz przez każdego pracownika – podkreślał Tomasz Weber z Rockwool Polska.

– Staramy się tak prowadzić działalność górniczą, by jak najmniej oddziaływać na najbliższe istniejące środowisko. Przy kopalni Lubiatów od lat prowadzimy ciągłe i unikatowe w skali kraju badania porostów, igieł sosnowych, gleby, między innymi po to, by pokazać, czy i jaki wpływ na środowisko ma ta kopalnia – informowała Dorota Mundry z zielonogórskiego oddziału PGNiG.

– Choć wielokrotnie zadajemy sobie pytanie o to, w jakim kierunku rozwijać region, na jakie dziedziny gospodarki i życia społecznego postawić, choć dbamy o stworzenie nowych, innowacyjnych szans rozwoju, które mają budować przyszłość Lubuszan, wiemy, że jest jedna niezmienna cecha z jaką kojarzy się wielu Polakom województwo lubuskie. Bez wątpienia jest to właśnie nasze środowisko naturalne, lasy, jeziora, rzeki i urocze zakątki stanowiące jeden z najważniejszych walorów regionu, o który musimy wspólnie dbać – podkreśla Małgorzata Szablowska

Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska – galeria zdjęć

Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska – podziękowania

Dorota Konaszczuk – Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. (pdf)

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego (pdf)

udostpnij