Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska członkiem Kapituły Konkursu „Lubuskie Perły CSR”

- Aktualności - 2013-01-08

Małgorzata SzablowskaOrganizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przy wsparciu Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność, rozpoczęła realizację projektu „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”. Projekt zainaugurowany został konferencją „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zysk bez ryzyka”, która odbyła się 8 stycznia br. w Zielonej Górze.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie idei CSR oraz świadomości korzyści jej stosowania wśród lubuskich przedsiębiorców i pracowników. W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs „Lubuskie Perły CSR”, w którym nagrodzone zostaną najlepsze lubuskie przedsiębiorstwa kierujące się w swojej codziennej działalności. ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli środowisk pracodawców, instytucji publicznych i biznesowych. Do uczestniczenia w pracach Kapituły Konkursu zaproszona została Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Konkurs ogłoszony zostanie w lutym 2013 r. Kapituła Konkursu przyzna Lubuskie Perły CSR w czterech kategoriach: lokalny rynek pracy, środowisko naturalne, zaangażowanie społeczne oraz uczciwe praktyki rynkowe.

udostpnij