List intencyjny w sprawie projektu budowy laboratorium WIOŚ

- Aktualności - 2013-11-06

W czwartek 7.11.2013 r. o godz. 10.15 w delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Tadeusz Kuczyński, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska podpiszą list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie budowy nowego laboratorium analityczno-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

To ważna deklaracja wspierająca projekt budowy nowego laboratorium WIOŚ, które powstać ma na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. List intencyjny ustala wynikający ze stanu prawnego zakres współpracy czterech podmiotów w celu realizacji projektu budowy laboratorium.

GIOŚ 060

Uniwersytet Zielonogórski przekaże nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość niezabudowaną jako teren pod budowę laboratorium. Wojewoda Lubuski wyrazi zgodę na przyjęcie przedmiotowej nieruchomości przez Starostę Zielonogórskiego na rzecz Skarbu Państwa. Starosta Zielonogórski podpisze z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego akt notarialny, mocą którego przejmie do zasobu Skarbu Państwa przedmiotową nieruchomość. Starosta Zielonogórski przekaże nieruchomość Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w trwały zarząd.

Dzięki porozumieniu, podpisanie aktu notarialnego umożliwi wpisanie budowy laboratorium na listę zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska. To sprawia, że jest szansa na dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów inwestycji szacowanej na ok. 10 mln zł.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz stwierdził, że jest przekonany o celowości tej inwestycji i potwierdził właśnie umieszczenie laboratorium na liście zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska na 2015 rok.

Według projektu harmonogramu działań rok 2014 upłynie na zebraniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, a budowa laboratorium WIOŚ w kisielińskim Parku Naukowo-Technologicznym ruszyłaby w 2015 roku.

udostpnij