List intencyjny w sprawie projektu budowy laboratorium WIOŚ podpisany!

- Aktualności - 2013-11-07

Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Tadeusz Kuczyński, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska podpisali 7.11.2013 r.  list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie budowy nowego laboratorium analityczno-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Dokument podpisany w delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze przez przedstawicieli czterech instytucji to ważna deklaracja wspierająca projekt budowy laboratorium WIOŚ, które powstać ma na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie – ustala wynikający ze stanu prawnego zakres współpracy czterech podmiotów w celu realizacji projektu budowy laboratorium.

– Cztery różne instytucje zmobilizowały się do działania, które w trzy tygodnie doprowadziły do porozumienia ważnego dla nas – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – oraz regionu. Naszym zamierzeniem jest stworzenie silnego i nowoczesnego laboratorium wykonującego specjalistyczne badania wynikające z zadań Inspekcji, ale które będzie również wartością dodaną dla województwa – podkreśliła Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

– Cieszę się, że dzięki dużemu zrozumieniu dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Senat i władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zdecydowały się na przekazanie działki pod przyszłe laboratorium. To nowa jakość, nowe rozwiązanie i cieszę się, że mogłem w tym projekcie uczestniczyć – stwierdził wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. – Chciałbym podziękować senatowi uniwersytetu i rektorowi za ten hojny dar – podkreślił wojewoda.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Tadeusz Kuczyński podkreślił, że podjęta współpraca jest ważna nie tylko dla uczelni i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. – Zlokalizowanie nowoczesnego obiektu w Parku Naukowo-Technologicznym będzie potwierdzeniem, że jest to miejsce godne zaufania, to może w przyszłości przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pozostałymi działkami przez kolejnych inwestorów. To nie przychodzi od razu, na taki efekt trzeba zapracować – powiedział rektor.

– Ulokowanie laboratorium w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie jest bardzo ważne. Nie mogłam sobie wyobrazić dla niego lepszego miejsca, a powstanie ono też w sąsiedztwie budynków Uniwersytetu, co jest ważne również ze względu na przyszłą współpracę z uczelnią. Obecnie mamy w Zielonej Górze mały budynek, to właśnie warunki lokalowe były podstawą starań o budowę nowoczesnego laboratorium spełniającego wymagane standardy – dodała inspektor Małgorzata Szablowska.

W myśl listu intencyjnego Uniwersytet Zielonogórski przekazuje nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość niezabudowaną jako teren pod budowę laboratorium. Wojewoda Lubuski wyraził zgodę na przyjęcie nieruchomości przez Starostę Zielonogórskiego na rzecz Skarbu Państwa. Starosta Zielonogórski podpisał z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego akt notarialny, mocą którego przejmuje do zasobu Skarbu Państwa grunt w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Starosta Zielonogórski przekaże teraz nieruchomość Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w trwały zarząd. Dzięki porozumieniu, podpisany właśnie akt notarialny umożliwi wpisanie budowy laboratorium na listę zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska. To sprawia, że jest szansa na dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów inwestycji szacowanej na ok. 10 mln zł.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz stwierdził, że jest przekonany o celowości tej inwestycji i potwierdził właśnie umieszczenie laboratorium na liście zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska na 2015 rok. Według projektu harmonogramu działań rok 2014 upłynie na zebraniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, a budowa laboratorium WIOŚ w kisielińskim Parku Naukowo-Technologicznym ruszyłaby w 2015 roku.

udostpnij