Krok w stronę nowego laboratorium

- Aktualności - 2013-09-12

Dobre perspektywy po wizycie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Jagusiewicza w Zielonej Górze oraz w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. GIOŚ jest przekonany o celowości tej inwestycji i zadeklarował daleko idącą pomoc.Przyjazd Andrzeja Jagusiewicza związany był z projektem budowy nowego laboratorium analityczno-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektor odwiedził w Parku Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie w którym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska planuje budowę nowoczesnego laboratorium analityczno-badawczego. Trwają starania o wpisanie przedsięwzięcia na listę zadań priorytetowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, co umożliwi uzyskanie dofinansowania 100 proc. kosztów inwestycji.

Po rozmowach z Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Małgorzatą Szablowską oraz Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego Andrzejem Pieczyńskim Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że jest przekonany o celowości tej inwestycji i zadeklarował daleko idącą pomoc. Projekt wspiera również Wojewoda Lubuski oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Teraz najważniejsze jest pozyskanie pieniędzy na zakup gruntu pod inwestycję na terenie kisielińskiego parku, bo to dopiero umożliwi wpisanie budowy laboratorium na listę zadań priorytetowych Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Obecność na liście GIOŚ  umożliwi starania o dofinansowanie budowy i wyposażenia obiektu. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie rok 2014 upłynie na zebraniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, a budowa ruszyłaby w 2015 roku. Dwa lata później byłoby możliwe wyposażenie nowego laboratorium WIOŚ w nowoczesny sprzęt, a jego pracownicy mogliby prowadzić badania na rzecz monitoringu środowiska w naszym województwie.

udostpnij