Kontrola nielegalnego składowiska zużytych opon samochodowych przy użyciu drona

- Aktualności - 2020/01/20

W dniu 7 stycznia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali czynności rozpoznawczych na terenie gminy Wschowa, gdzie doszło do składowania bardzo dużej ilości zużytych opon samochodowych.

Inspektorzy w obecności właściciela działki dokonali oględzin terenu, potwierdzając proceder składowania bardzo dużej ilości zużytych opon pochodzących w dużej mierze z terenu Niemiec. Gospodarowanie odpadami (zbieranie odpadów) odbywało się bez wymaganego prawem zezwolenia na zbieranie odpadów.

10 stycznia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ w asyście pracownika Państwowej Straży Pożarnej ponownie udali się na teren działki na terenie gminy Wschowa w celu zbilansowania ilości zdeponowanych odpadów opon samochodowych przy użyciu specjalistycznego drona.

Na podstawie wysokiej jakości zdjęć wykonanych przez drona, możliwe będzie obliczenie kubatury zgromadzonych odpadów, co będzie postawą wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez zezwolenia.  Zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) kara za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Dalsze czynności kontrolne wobec podmiotu odpowiedzialnego za wskazany proceder wciąż trwają.

Zdj. nr 1 Kontrola nielegalnego składowiska

Zdj. nr 1 Kontrola nielegalnego składowiska

 

Zdj. nr 2 Kontrola nielegalnego składowiska

Zdj. nr 2 Kontrola nielegalnego składowiska

 

Zdj. nr 3 Nielegalne składowisko zużytych opon samochodowych

Zdj. nr 3 Nielegalne składowisko zużytych opon samochodowych

Zdj. nr 4 Nielegalne składowisko zużytych opon samochodowych

Zdj. nr 4 Nielegalne składowisko zużytych opon samochodowych

udostpnij