Kontrola miejsca nielegalnego demontażu pojazdów

- Aktualności - 2020-10-22

W dniu 15.10.2020 r. na terenie Gminy Drezdenko inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Gorzowie Wlkp., pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Oddział w Zielonej Górze oraz funkcjonariusze Policji prowadzili działania polegające na kontroli wytypowanego wcześniej miejsca, w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów aut skradzionych za granicą. Jest to jedna z „dziupli” ostatnio zlikwidowanych  przez Lubuską Policję w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w których demontowane były kradzione pojazdy.

Podczas kontroli sporządzono protokół oględzin miejsca demontażu pojazdów, pobrano także próbki gleby, w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia terenu substancjami ropopochodnymi, które zbadane zostaną w laboratorium. Po zakończeniu kontroli planowane są dalsze czynności administracyjne w związku z procederem nielegalnego demontażu pojazdów.

Fot. Zdemontowane części samochodowe

udostpnij