Kontrola droga zatrzymanego transportu odpadów w m. Dobiegniew

- Aktualności - 2021/05/28

20 maja 2021 r. funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zwrócili się telefonicznie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. o pomoc w zakresie zweryfikowania legalności zatrzymanego do kontroli drogowej transportu odpadów, gdyż czynności kontrolne wykazały, że firma  transportowa nie jest uprawniona do przewozu tego rodzaju odpadów.

Inspektorzy Delegatury udali się do miejscowości Dobiegniew gdzie znajdował się zatrzymany transport i przystąpili do kontroli zatrzymanego ładunku odpadów. Ocenie podlegał ładunek zawierający mieszaninę takich odpadów jak: worki foliowe, tekstylia, opony, opakowania z tworzyw sztucznych, szklane i plastikowe butelki, puszki aluminiowe, opakowania po chipsach, zgniecione kartony, worki jutowe itp.

Stwierdzony rodzaj odpadów oraz ich zapach jednoznacznie wskazywał, że transport zamiast mieszaniny odpadów budowlanych zawierał zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01. Na miejscu kontroli została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Z uwagi na złą kwalifikację odpadów oraz brak wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 01, a także stwierdzony przez funkcjonariuszy ITD zły stan techniczny ciągnika siodłowego oraz naczepy przewożącej odpady podjęto decyzję o zawróceniu ładunku do miejsca wysyłki o czym został powiadomiony właściwy WIOŚ w Bydgoszczy.

Samochód ciężarowy przewożący odpady

Zdj. nr 1 Zatrzymany transport z odpadami

 

Odkryta naczepa na której znajdują się odpady

Zdj. nr 2 Przewożone odpady

 

Widoczne odpady komunalne takie jak: opony, puszki, folia

Zdj. nr 3 Przewożone odpady

udostpnij