Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel.: +48 68-454-85-50
fax: +48 68-454-84-59

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl

numery telefonów dla obszaru powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Zielonej Góry:

tel. 68 454 85 50 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 68 454 84 59 (całą dobę)

numery telefonów dla obszaru powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, miasta Gorzowa Wlkp.

tel. 95 735 52 20 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 95 735 52 22 (całą dobę)

numer alarmowy dla województwa:

tel. 68 416 16 61 (całą dobę)

Skargi i wnioski
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 15:00 do 16:00 w siedzibie Inspektoratu

Dane kontaktowe do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze

Naczelnik – Przemysław Susek

ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

(68) 454 84 52

rwmszielonagora@gios.gov.pl

PRACOWNICY

Nr telefonu Nazwa komórki organizacyjnej Imię i nazwisko
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Witold Węgrzyn
Sekretariat
+48 68 45-48-550 Sekretariat Anita Pietrzykowska
+48 68 45-48-459 FAX
 Samodzielne stanowiska pracy ds.
 +48 68 45-24-174 BHP i ppoż., obronnych i ochrony informacji niejawnych Ryszard Burka
Wydział Prawny
+48 68 45-48-466 Radca Prawny – Renata Baczańska
Radca Prawny – Alicja Machała-Pucek
Wydział Inspekcji
+48 68 45-48-463 Naczelnik Wydziału Andrzej Uchman
+48 68 45-48-463 Z-ca Naczelnika Wydziału Monika Masklak
+48 68 45-48-462 Tomasz Komorowski, Krzysztof Kuc
+48 68 45-48-466 Ewa Chrustek
+48 68 45-48-467 Mariola Gryglicka, Paulina Lewandowska, Ilona Dobkiewicz
+48 68 45-48-470 Mariola Roguska, Katarzyna Bajon, Malwina Łukianowska, Sylwia Uszakiewicz
+48 68 45-48-471 Paweł Popko, Maksymilian Sibowski
+48 68 45-48-472 Marcin Drabkowski, Przemysław Radczyc, Przemysław Horoszkiewicz
Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia
+48 68 45-48-460 Iwona Oleśniewicz,
+48 68 45-48-461 Małgorzata Kowalczyk
+48 68 45-48-473
Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych
+48 68 45-48-464 Naczelnik Wydziału Stanisław Jaskólski
+48 68 45-48-464 Dorota Zaskórska
+48 68 45-24-174 Monika Siemak
Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Pieniężnych
+48 68 45-48-468 Główna Księgowa Grażyna Jach
+48 68 45-48-469 Iwona Metrykowska,
Elżbieta Daniłkiewicz,
Anna Gaczyńska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
DELEGATURA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Nr telefonu Nazwa komórki org. Imię i nazwisko
+48 95 7355220, 21 Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Marek Demidowicz
SEKRETARIAT
+48 95 7355220, 21 Sekretariat Marta Karakicz
+48 95 7355222 FAX
Dział Inspekcji
+48 95 7355211 Kierownik Działu Maria Staroń
+48 95 7355224 Z-ca Kierownika Działu Tomasz Parada
+48 95 7355212 Zdzisława Marcińczuk, Wojciech Urbanowicz, Małgorzata Wichrowska, Alicja Czupryniak
+48 95 7355217 Wanda Zimmerman, Marta Nowak-Turzańska, Jarosław Kaszubski, Anna Łaba
+48 95 7355229 Agnieszka Słowik
Samodzielne stanowisko pracy ds.administracyjno-technicznych
+48 95 7355216 Marta Karakicz