Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel.: +48 68-454-85-50
fax: +48 68-454-84-59

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl

 

Skargi i wnioski
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 15:00 do 16:00 w siedzibie Inspektoratu

PRACOWNICY

Nr telefonu Nazwa komórki organizacyjnej Imię i nazwisko
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
+48 68 45-48-550 LWIOŚ Mirosław Ganecki
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
+48 68 45-48-550 Z-ca LWIOŚ Wojciech Konopczyński
Sekretariat
+48 68 45-48-550 Sekretariat Hanna Potęga
+48 68 45-48-459 FAX
 Samodzielne stanowiska pracy ds.
 +48 68 45-24-174  BHP i ppoż. Ryszard Burka
+48 68 45-48-461 prawnych Radca Prawny – Dariusz Hruboń
+48 68 45-48-476 pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
Wydział Inspekcji
+48 68 45-48-463 Naczelnik Wydziału Andrzej Uchman
+48 68 45-48-466 Z-ca Naczelnika Wydziału Monika Masklak
+48 68 45-48-463 Paweł Popko, Justyna Wiśniewska
+48 68 45-48-466 Ewa Chrustek, Katarzyna Bajon
+48 68 45-48-467 Mariola Gryglicka, Marzena Pietrzyk, Ilona Dobkiewicz
+48 68 45-48-470 Barbara Poprawska, Mariola Roguska
+48 68 45-48-471 Elżbieta Stadnik, Maksymilian Sibowski
+48 68 45-48-472 Marcin Drabkowski, Przemysław Radczyc
Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia
+48 68 45-48-462 Naczelnik Wydziału Witold Węgrzyn
+48 68 45-48-460 Iwona Oleśniewicz,
Małgorzata Kowalczyk
+48 68 45-48-473
Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych
+48 68 45-48-464 Naczelnik Wydziału Stanisław Jaskólski
+48 68 45-48-464 Dorota Zaskórska
+48 68 45-24-174 Monika Siemak
Wydział Monitoringu Środowiska
+48 68 45-48-452 Naczelnik Wydziału Przemysław Susek
+48 68 45-48-453 Magdalena Krauze-Biernaczyk,
Liliana Słowińska, Michał Kurzaj
+48 68 45-48-470 Ewa Kociołek
Laboratorium
+48 68 45-48-455 Kierownik Laboratorium Katarzyna Skarupska
Pracownia w Zielonej Górze
+48 68 45-48-455 Kierownik Pracowni Arleta Mazurkiewicz
Zespół Analiz Manualnych i Instrumentalnych
+48 68 45-48-454 Maja Dymaczewska-Winkler, Anna Rajkowska-Nowak, Magdalena Wietrzyk, Małgorzata Kierul,  Aleksandra Skrzypczak
+48 68 45-48-456 Mirela Cieślik, Monika Herbut
+48 68 45-48-457  Magdalena Góralczyk,
+48 68 45-48-458 Anna Rajkowska-Nowak
+48 68 45-48-455 Małgorzata Derwich
Zespół Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza
+48 68 45-48-480 Jacek Wielhorski,
Dariusz Kycia, Zbigniew Serafin,
Paweł Grabarski
Zespół Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych
 +48 68 45-48-477 Irena Kaczmarczyk,
Andrzej Wąsicki, Emilia Okulowska
Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Pieniężnych
+48 68 45-48-468 Główna Księgowa  Grażyna Jach
+48 68 45-48-469 Iwona Metrykowska,
Elżbieta Daniłkiewicz,
Marta Ochremczuk

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
DELEGATURA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Nr telefonu Nazwa komórki org. Imię i nazwisko
+48 95 7355220, 21 Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Marek Demidowicz
SEKRETARIAT
+48 95 7355220, 21 Sekretariat Anna Łaba
+48 95 7355222 FAX
Dział Inspekcji
+48 95 7355211 Kierownik Działu Maria Staroń
+48 95 7355224 Z-ca Kierownika Działu Tomasz Parada
+48 95 7355212 Dział Inspekcji Zdzisława Marcińczuk, Wojciech Urbanowicz, Maria Rydel,  Małgorzata Wichrowska
+48 95 7355217 Wanda Rzepka, Marta Nowak-Turzańska, Marta Karakicz
+48 95 7355229 Agnieszka Słowik
Samodzielne stanowisko pracy ds.administracyjno-technicznych
+48 95 7355216 Leszek Klessa  
Pracownicy Wydziału Monitoringu Środowiska w Gorzowie Wlkp.
+48 95 7355224 Z-ca Naczelnika Wydziału
+48 95 7355225 Wydział Monitoringu Marzena Masłowska
+48 95 7355228 Paula Czarniecka, Emil Tomczyk
Laboratorium
+48 95 7355226 Kierownik Pracowni w Gorzowie Wlkp. Monika Butwicka
+48 95 7355218 Zespół Analiz Manualnych i Instrumentalnych Małgorzata Pławska, Jerzy Brok, Adam Gontowicz, Beata Mackiewicz, Emilia Widzicka
+48 95 7355213 Zespół Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych Urszula Słabęcka, Agnieszka Zapał-Niezborała, Agnieszka Michałowska
+48 95 7355215 Zespół Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza – Pracownia w Zielonej Górze Andrzej Botke, Leszek Rumieniecki