Konferencja „Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego wynikające z niewłaściwej jakości wody”

- Aktualności - 2014-03-26

24 marca 2014r. w Skwierzynie odbyła się konferencja  „Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego wynikające z niewłaściwej jakości wody”. Wydarzenie to patronatem objął Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, a w organizacji uczestniczył Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Lubuski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

W seminarium uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Większość ujęć wody w naszym kraju pochodzi ze studni głębinowych. Z zasobów rzek i zbiorników wodnych natomiast korzysta przemysł. Smutną prawdą jest, że praktycznie nie posiadamy już rzek i jezior, w których woda byłaby zdatna do picia. Również zasoby szeroko do tej pory eksploatowanych wód podziemnych maleją coraz bardziej, powodując konieczność ich uzupełniania wodami powierzchniowymi. Działania te zwiększają ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń, rodząc podrażającą koszty eksploatacji konieczność dezynfekcji tych ujęć. Wszystko to w połączeniu z niską sumą opadów atmosferycznych przyczynia się, do drastycznego zmniejszenia i tak już niewielkich zasobów wodnych w naszym kraju.

Konferencję otworzył Henryk Maciej Woźniak Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie, doradca Wojewody Lubuskiego. – Konferencja  wywołana jest problemami, które szczególnie w ostatnim roku dały się odczuć w kontekście funkcjonowania wodociągów.  Mam nadzieję, że efektem tej konferencji będzie stworzenie kompendium wiedzy prawnej związanej ze sprawami wody i wodociągów wynikających z nadzoru Inspekcji Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. To przełoży się na lepsze, sprawniejsze funkcjonowanie oraz rozwój systemów wodno-kanalizacyjnych.

Przemysław Susek Naczelnik Wydziału ­Monitoringu WIOŚ przedstawił prezentację pt. „Ochrona zasobów wodnych służących zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia”.

Plik prezentacji

Dorota Konaszczuk Wojewódzka Inspektor Sanitarny „Wnioski z kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych w 2013 roku”.

Plik prezentacji

Roman Glapa Kierownik Higieny Komunalnej WSSE w Gorzowie Wlkp. „Ocena stanu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2013 roku”.

Plik prezentacji

Agnieszka Harasimowicz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego „Obowiązki prawne właścicieli i zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane”.

Plik prezentacji

IMG_2882  IMG_2916  IMG_2912  IMG_2898  IMG_2897

 

IMG_2891IMG_2937IMG_2933IMG_2929IMG_2928IMG_2926IMG_2917IMG_2940IMG_2945IMG_2949IMG_2955IMG_2958
udostpnij