Konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”.

- Aktualności - 2021-09-24

22 września 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”.

W trakcie konferencji podsumowano funkcjonowanie systemu recyklingu w ostatnich latach, funkcjonowanie BDO, działania kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz skuteczność walki z szarą strefą, a także kontrolę ubezpieczenia oc czy sprzedaży części w Internecie. Omówiono również efekty współpracy Stowarzyszenia FORS z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także plany zmian w systemie recyklingu pojazdów w związku z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta. Justyna Adamirowicz – przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – przedstawiła w imieniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentację w zakresie działań kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w stacjach demontażu pojazdów oraz walki z szarą strefą w tej branży w latach 2018-2020. Po wystąpieniach prelegentów w debacie na temat recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roli eksperta wystąpiła Magda Gosk – Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów GIOŚ.

Sala konferencyjna, przy stołach siedzą uczestnicy konferencji, na telebimie wyświetlane są zdjęcia z wrakami samochodów

Zdj. nr 1 konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”

 

Sala obrad, pzy stołach siedzą uczestnicy konferencji, w tle Pan z mikrofonem omawia wyświetlaną na telebimie prezentację

Zdj. nr 2 konferencja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów pod hasłem: „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: Porażki – Sukcesy- Wyzwania”

udostpnij