Konferencja „Nowoczesny system gospodarki odpadami: Problem czy biznes?”

- Aktualności - 2013-10-29

Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Waldemarem Kulaszką, Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem patronują konferencji „Nowoczesny system gospodarki odpadami: Problem czy biznes?”.

Konferencja organizowana 13 listopada 2013 r.  w Auli Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą zbiera i podsumowuje pierwsze doświadczenia wynikające z wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami i znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

konferencjagospodarkaodpadami

Program:

10:30 – Otwarcie konferencji – dr Irena Tomys, rektor WSH we Wrocławiu; dr Zbigniew Sebastian, prezes DIG
10:45  – Wystąpienia zaproszonych gości
11:00 – Referat wprowadzający: Inicjatywa, Partnerstwo, Współpraca, jako formuła dialogu społecznego w realizacji śniadań prasowych i konferencji przez Sekcję Firm Doradczych DIG – Mariusz Żebrowski, Dolnośląska Izba
Gospodarcza, Katarzyna Sosnowska, CMS Cameron McKenna
11:20  -Prawne ścieżki postępowania w przypadku gmin niewywiązujących się z obowiązków nałożonych przez ustawy „odpadowe” – prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
11:40 – Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Jarosław Roliński, NFOŚiGW, Warszawa
12:00 – Termiczne przetwarzanie odpadów na Dolnym Śląsku – szanse i ryzyka – Wolfgang Melon, EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o.
12:20 – Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów jako alternatywa nowoczesnego rozwiązania problemu odpadów komunalnych na terenie Dolnego Śląska – Adam Witek, Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie
13:00 – Bilans nowego systemu gospodarki odpadami po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami – Wadim Kurpias, Katarzyna Sosnowska, CMS Cameron McKenna, Warszawa
13:20 – Analiza wdrożenia nowego prawa odpadowego w województwie dolnośląskim – Paweł Karpiński, Pełnomocnik Marszałka woj. dolnośląskiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii
13:40 – Wnioski i spostrzeżenia związane z wprowadzeniem w województwie lubuskim przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Wojciech Konopczyński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
14:00 – Wrocław w nowej rzeczywistości „odpadowej” – szansa czy zagrożenie dla efektywnego gospodarowania odpadami – Bartosz Małysa, Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu
14:20 – Niskie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorstw – Edwin Górnicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14:40 – Zmiana rodzaju działalności i przekształcenia organizacyjne instalacji nie wpisanych do WPGO jako RIPOK – aspekty praktyczne – Mariusz Grunt, Grunt for Development (G4D)
15:00 – Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa – Joanna Bańkowska, BSI Group Polska Sp. z o.o.
15:20 – Prezentacja Zespołu ds. Termicznych Instalacji Przetwarzania Odpadów i Odnawialnych Źródeł Energii
15:35 – Wymiana poglądów i dyskusja

udostpnij