Konferencja – Jak gospodarować odpadami w powiatach żarskim i żagańskim

- Aktualności - 2014-01-14

Wojciech Konopczyński14 stycznia 2014 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się seminarium szkoleniowe „Gospodarka odpadami w powiatach żarskim i żagańskim – stan obecny, możliwości i perspektywy rozwoju”. Uczestnikami byli pracownicy samorządowi z gmin powiatów żarskiego i żagańskiego. Debatę zorganizowano z  inicjatywy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Żarach.

W trakcie spotkania prezentowano zagadnienia związane z gospodarką odpadami po wejściu w życie od 1 lipca 2013 r. przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Na konferencji Wojciech Konopczyński zastępca lubuskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska omówił gospodarkę odpadami w analizach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

W innych wystąpieniach prezentowane były bieżące problemy we wdrażaniu systemów gospodarki odpadami, zaproponowano jak zaplanować i prowadzić skuteczną „odpadowa” kampanię społeczną na przykładzie założeń Programu Edukacji Ekologicznej dla powiatu żarskiego i żagańskiego, przedstawiono nowe zasady finansowania gospodarki odpadami w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2010. Zaprezentowano również system gospodarki odpadami funkcjonujący w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego oraz omówiono funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach. Jednym z tematów był wątek ze sfery komunikacji społecznej – czyli o tym, jak prezentować zmiany w gospodarce odpadami w mediach po wejściu w życie „ustawy śmieciowej”.

 

 

 

 

udostpnij