Konferencja: Instrumenty polityki spójności jako narzędzia wsparcia dla regionu

- Aktualności - 2014-02-24

Interior Konferencja Wojewody 24.02.2014r. 065

24 lutego 2014 r. w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior w Nowej Soli  odbyła się IV Konferencja z cyklu: Perspektywa Finansowa na lata 2014 – 2020 pn. „Instrumenty polityki spójności jako narzędzia wsparcia dla regionu”. Uczestniczyła w niej Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Konferencję rozpoczął Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, który określił organizowane debaty jako sposób na wywołanie dyskusji o tym, co jest najważniejsze w rozwoju naszego województwa. – Powinniśmy tu w regionie stworzyć swego rodzaju lobby i atmosferę, która będzie sprzyjać środowiskom samorządowym i biznesowym w ubieganiu się o środki z programów krajowych w nowej perspektywie unijnej. Będę zachęcał do korzystania z krajowych programów unijnych. Miejmy ambicje, miejmy marzenia i przygotujmy takie projekty, które będą na tyle atrakcyjne z punktu widzenia gospodarki krajowej, że uzyskamy dofinansowanie – przekonywał wojewoda uczestników spotkania.

W konferencji z wystąpieniami wzięli udział:

– Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Dąbek, który zaprezentował możliwości wsparcia przez PARP działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

– Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Zbigniew Kamieński. Wskazał on na 18 inteligentnych specjalizacji, wokół których będzie koncentrowało się wsparcie Ministerstwa Gospodarki, tak by ich rozwój przyniósł w przyszłości jak najwięcej przewag dla Polski.

– Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marcin Łata, który przedstawił założenia, cele i priorytety Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– Poseł na Sejm RP dr Waldemar Sługocki. Podkreślił on, że organizowane „Debaty o przyszłości” są bardzo ważne z punktu widzenia krzewienia idei o krajowych programach operacyjnych. Budując konkurencyjność naszego regionu w oparciu o badania i rozwój, ideą fundamentalną jest nakłanianie lubskich podmiotów, aby stratowały po środki unijne dostępne w programach krajowych – powiedział dr Waldemar Sługocki.

– Prezes Gedia Poland Ryszard Gongor wyraził nadzieję, że powstanie pomost pomiędzy samorządowcami, a przedsiębiorcami. – Ważna jest ta współpraca, bo często się zdarza, że się zastanawiamy, co uczynić, aby uzyskać wsparcie naszego rozwoju, brakuje nam odpowiednich wskazówek. Istotne jest by w projektach nie pomijać dużych spółek, gdyż to one są najczęściej gwarantem budowy klastrów.

W dyskusji wzięli udział obecni przedsiębiorcy i samorządowcy.

W załączonym linku można zapoznać się z przedstawioną przez Wojewodę Jerzego Ostroucha prezentacją związaną z oceną absorpcji środków przez podmioty realizujące projekty związane z innowacyjną gospodarką. Takie opracowania służby wojewody będą publikować co kwartał jako zestaw niezbędnych informacji dotyczących możliwości korzystania z programów innowacyjnych – zapowiedział wojewoda Jerzy Ostrouch.

 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/1740.html

udostpnij