Końcowa ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 r.

- Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-27

Tabele nr 1 i 2 zawierają końcową ocenę stanu jednolitych części wód (JCW) rzek na terenie woj. lubuskiego wykonaną przez IMGW Oddział w Katowicach. W porównaniu do oceny wstępnej, skupia się ona jedynie na JCW, na obszarze których zlokalizowane były punkty pomiarowo – kontrolne, objęte badaniami w 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Niniejsza ocena pokazuje, iż stan ekologiczny wód na terenie województwa utrzymuje się w większości JCW na umiarkowanym poziomie, ogólnie wahając się między stanem dobrym a stanem złym. W przypadku potencjału ekologicznego sytuacja przedstawia się podobnie. Ocena stanu chemicznego większości JCW wskazywała na stan dobry. Ogólny stan jednolitych części wód rzek – uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu chemicznego – oceniono jako zły niemal na całym obszarze województwa.

Tabela 1. Ocena stanu jednolitych części wód rzek objętych monitoringiem diagnostycznym w 2008 r. na terenie woj. lubuskiego pdf_icon

Tabela 2. Ocena stanu jednolitych części wód rzek objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 r. na terenie woj. lubuskiego pdf_icon

Tabela 3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód pdf_icon

Uwaga:  Wstępna ocena stanu JCW rzek w 2008 r.

 

Do otwarcia komunikatu potrzebna jest przeglądarka plików typu PDF.

Można ją pobrać ze strony Adobe (Acrobat Reader).

udostpnij