KOMUNIKAT W SPRAWIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI ODPADÓW

- Aktualności - 2019-09-06

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. obowiązku zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności w czasie rzeczywistym obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów palnych (odpadów określonych w art. 25 ust. 6f ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) WIOŚ we Zielonej Górze informuje, że dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie bez wezwania do ich udostępnienia.

Dane te można przekazywać do WIOŚ w Zielonej Górze lub Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp., w sposób zapewniających zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową (np. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „login”) lub osobiście w siedzibie urzędu.

udostpnij