Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

- Aktualności, Komunikaty - 2020-05-28

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa uchylająca art. 15zzr i 15zzs  ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które zawieszały terminy w prowadzonych przez WIOŚ postępowaniach administracyjnych (np. termin do złożenia odwołania od decyzji) na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (od 14 marca 2020 r.)  czy epidemii (od 20 marca 2020 r.).

 Co to oznacza?

Od 24 maja 2020 r. terminy w postępowaniach administracyjnych biegną już normalnie. Jeżeli chodzi o terminy, których bieg był wstrzymany lub zawieszony w czasie zagrożenia epidemiologicznego/epidemii to, na przykładzie decyzji administracyjnych:

  • jeżeli odebrali Państwo decyzję po dniu 14 marca 2020 r. to 14-dniowy termin na złożenie od niej odwołania zaczyna bieg od dnia 24 maja 2020 r.;
  • jeżeli 14-dniowy termin na odwołanie rozpoczął swój bieg przed dniem 14 marca 2020 r.  ale skończyłby się już po nim to od dnia 24 maja 2020 r. pozostaje na odwołanie tyle dni ile przypadało na czas wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego/epidemii.

 

Podstawa prawna:

Art. 46 pkt 20, art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1 (Dz.U.2020.875)

udostpnij