KOMUNIKAT o zmianach dotyczących obowiązków sprawozdawczych

- Aktualności, Komunikaty, Różne - 2018/02/08

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina o zmianach dotyczących obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Zgodnie z ww. aktami prawa podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek przedkładać wykazy zawierające zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat jedynie marszałkowi województwa (w terminie do 31.03.2018 r.).

W związku z powyższym informujemy, iż podmioty korzystające ze środowiska nie mają już obowiązku składania i przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2017 oraz za następne okresy rozliczeniowe do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze!

udostpnij