Komunikat o przekroczeniu wartości progowej ozonu w powietrzu (8.08)

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2015-08-08

logo wioszgWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1c ustawy Prawo ochrony

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego stwierdzono dnia 08 sierpnia 2015 r. na automatycznej stacji pomiarowej w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej, Smolarach Bytnickich i Sulęcinie przy ul. Dudka, wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) – 1 godzinny okres uśredniania:

– Smolary Bytnickie – strefa lubuska  – przekroczenie progu informowania miało miejsce
o godz. 1300 – 1500 i wynosiło 194 µg/m3,

– Zielona Góra – strefa – miasto Zielona Góra (LuZgoraWIOS_AUT) – przekroczenie progu informowania miało miejsce o godz. 1400 i wynosiło 185 µg/m3,

– Sulęcin ul. Dudka – strefa lubuska( LuSulecWIOS_AUT) – przekroczenie progu informowania (180 µg/m3)- miało miejsce o godz. 1400 i wynosiło -181 µg/m3.

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne – wysokie temperatury, bardzo duże nasłonecznienie, brak opadów. W  związku z podobną prognozą meteorologiczną na najbliższe dni należy uznać, że jakość powietrza na terenie województwa lubuskiego może ulec pogorszeniu. W godzinach popołudniowych 1 – godzinne stężenia ozonu troposferycznego mogą lokalnie przekroczyć poziom informowania.

W celu bieżącej weryfikacji ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego proponuje się korzystanie z prognozy opracowanej przez IMGW-PIB: www.pogodynka.pl oraz strony GIOŚ – Portal jakości powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=104

Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza wraz z wyróżnionymi przekroczeniami stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.

Informacje dodatkowe.

 

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie ozonu są:

– osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, dzieci, osoby starsze, osoby

w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu oraz osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

– w przypadku przekroczenia poziomu 181 – 240 μg/m3 stężenia jednogodzinnego O3 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni,

– w przypadku przekroczenia poziomu 240 μg/m3 stężenia jednogodzinnego O3 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.

Plik do pobrania:

Informacja dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego OZON- 8.08.15

udostpnij