Kolejne zatrzymania transportów odpadów w ramach akcji DEMETER V

- Aktualności - 2019/10/08

W ramach kolejnej akcji DEMETER V prowadzonej przez służby celne inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.09.2019 r. uczestniczyli w zatrzymaniu czterech transportów odpadów przewożonych z Niemiec do Polski oraz jednego transportu z Niemiec do Łotwy (przez Polskę). Podczas kontroli inspektorzy  ujawnili niezgodności między dokumentami na przewóz odpadów a faktycznie przewożonymi odpadami.

Pierwszy z transportów zamiast części samochodowych o masie 6 Mg zawierał 2 przednie części karoserii pojazdów wraz z silnikami, jeden uszkodzony samochód osobowy, uszkodzony quad oraz silniki samochodowe w ilości 14 sztuk. Podczas oględzin stwierdzono, że w niektórych „połówkach” pojazdów obecny był olej silnikowy. W związku z powyższym stwierdzono, że transportowane są odpady spoza list tzw. „zielonej” i „bursztynowej” rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Przemieszczanie takiego rodzaju odpadu podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Drugi transport – zamiast wykazywanych w dokumentach odpadów nieprzerobionego korka i drewna – zawierał gałęzie drzew iglastych oraz wyroby drewnopodobne w postaci kawałków płyt wiórowych laminowanych (niektóre pochodzące z demontażu mebli – płyty z prowadnicami), a także w mniejszej ilości inne odpady jak poduszki, dywany, worki foliowe. Zamiast odpadów nieprzerobionego korka i drewna zawierał drewno zawierające substancje niebezpieczne, które zakwalifikowano jako odpady drewnopochodne.  Odpad ten zakwalifikowano jako odpad spoza listy „zielonej” i „bursztynowej”, który także podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.

Kolejny transport zamiast wykazywanych w dokumentach odpadów z tworzyw sztucznych – opakowań foliowych, zawierał mieszaninę odpadów z tworzyw sztucznych (folia) oraz odpadów z aluminium (puszki aluminiowe).

Ostatni z transportów z Niemiec do Polski zamiast wykazywanych w dokumentach odpadów – opakowań z tworzyw sztucznych, zawierał mieszaninę odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań z tektury i papieru, szkła i drewna.

W transporcie z Niemiec na Łotwę znajdowała się mieszanina odpadów w postaci drobno zmielonych odpadów włókien i gumy zamiast wskazanych w dokumentach odpadów  tekstylnych.

Zatrzymane przez organ celny transporty zostały zabezpieczone do czasu zakończenia postępowania w sprawie zwrotu towaru do wysyłającego.

 

Zdj. nr 1 Naczepa z odpadami pojazdów wycofanych z eksploatacji i silników

Zdj. nr 1 Naczepa z odpadami pojazdów wycofanych z eksploatacji i silników

Zdj. nr 2 Mieszanina odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań z tektury i papieru, szkła i drewna

Zdj. nr 2 Mieszanina odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań z tektury i papieru, szkła i drewna

udostpnij