Kolejne spotkanie w sprawie nowosolskiej hałdy

- Aktualności - 2014-02-26

Obraz 008W dniu 24 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie przedstawicieli służb administracji rządowej woj. lubuskiego  oraz  administracji samorządowej miasta i powiatu nowosolskiego w sprawie usunięcia i  likwidacji hałdy odpadów na terenie Dozametu w Nowej Soli. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentowany był przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Małgorzatę Szablowską oraz Naczelnika Wydziału Inspekcji Andrzeja Uchmana.  Na spotkanie został zaproszony przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi Jarosław Roliński. Zaproszony gość  przedstawił  warunki finansowania zadań związanych z likwidacją obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na terenie kraju. Wskazał przy tym, że najkorzystniejszą formą likwidacji „ bomby ekologicznej” w Nowej Soli będzie skorzystanie ze środków  NFOŚiGW  w formie dotacji. Ta forma dotacji  możliwa jest do zastosowania kiedy beneficjentem środków finansowych będzie Starosta Nowosolski jako przedstawiciel Skarbu Państwa posiadający promesę  gwarancyjną Wojewody Lubuskiego. Warunkiem  realizacji zadania w tym trybie jest przejęcie przez Starostę na rzecz Skarbu Państwa praw wieczystego użytkowania działek na których zdeponowane są odpady.

 

udostpnij