Klasyfikacja jakości wód rzek województwa lubuskiego w 2006 r.

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-24

Uwaga! Ocena ma charakter orientacyjny, ponieważ Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284 utraciło moc z dniem 01.01.2005.

 

Odra 428,8 powyżej Nowej Soli

Odra

 

450,3 poniżej Nowej Soli (m. Milsko)
470,7 m. Cigacice
511,0 powyżej ujścia Bobru (m. Krosno Odrzańskie
530,6 m. Połęcko
552,0 m. Kłopot
566,0 m. Urad
584,1 m. Słubice
615,0 powyżej ujścia Warty
Bóbr 111,2 powyżej Leszna Górnego
 Bóbr
90,0 poniżej ujścia Szprotawy
77,4 powyżej Żagania
58,0 poniżej Żagania
47,9 m. Nowogród Bobrzański
2,0 ujście do Odry
Nysa Łużycka 108,0 m. Sobolice
Nysa
75,0 powyżej Żarek Wielkich
55,0 powyżej Zasiek
45,0 poniżej Zasiek
20,0 powyżej Gubina
12,0 poniżej Gubina
1,0 ujście do Odry (m. Kosarzyn)
Warta 92,2 pow. ujścia Obry
 Warta
57,2 poniżej ujścia Noteci
28,5 m. Świerkocin (wodowskaz)
2,4 ujście do Odry
Obra 85,3 m. Strzyżewo
 Noteć i Obra
57,6 powyżej Międzyrzecza
1,6 ujście do Warty
Noteć 38,0 powyżej Drezdenka
27,3 m. Trzebierz
0,5 ujście do Warty
Kopanica 13,5 m. Łęgoń
Rzeki różne
Rów Polski 3,2 ujście do Baryczy
Barycz 1,0 ujście do Odry
Kwisa 4,4 ujście do Bobru
Lubsza 0,5 ujście do Nysy Łużyckiej
Pliszka 0,3 ujście do Odry
Ilanka 0,5 ujście do Odry

 

 

LEGENDA Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V
Poprawiony: środa, 15 września 2010 11:40
udostpnij