Klasyfikacja jakości wód rzek województwa lubuskiego badanych w 2007 r.

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-25

Uwaga! Ocena ma charakter orientacyjny, ponieważ Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284 utraciło moc z dniem 01.01.2005.

Rzeka km Lokalizacja ppk Klasa
Odra 428,8 powyżej Nowej Soli
530,6 m. Połęcko
552,0 m. Kłopot
566,0 m. Urad
584,1 m. Słubice
615,0 powyżej ujścia Warty
Bóbr 90,0 poniżej ujścia Szprotawy
47,9 m. Nowogród Bobrzański
2,0 ujście do Odry
Nysa Łużycka 108,0 m. Sobolice
75,0 powyżej Żarek Wielkich
55,0 powyżej Zasiek
45,0 poniżej Zasiek
22,0 powyżej Gubina
12,0 poniżej Gubina
1,0 ujście do Odry (m. Kosarzyn)
Warta 2,4 ujście do Odry
Obra 1,6 ujście do Warty
Obrzyca 2,6 m. Sadowa
Noteć 0,5 ujście do Warty
Szprotawa 0,2 ujście do Bobru (m. Szprotawa)
Czarna Struga 2,0 poniżej Nowej Soli (przed ujściem do Odry)
Kwisa 4,4 ujście do Bobru
Lubsza 0,5 ujście do Nysy Łużyckiej
Pliszka 0,3 m. Urad (ujście do Odry)
Ilanka 0,5 ujście do Odry
Barycz 1,0 przed ujściem do Odry
Rów Polski 3,2 ujście do Baryczy (most Dryżyna – Niechlów)
13,5 m. Łęgoń
Krzycki Rów 1,5 przed ujściem do Odry
52,0 powyżej Wschowy (Siedlnica)
Czernica 0,1 powyżej j. Sławskiego
Gniła Obra 2,7 poniżej jezior Wojnowskich

 

LEGENDA Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V
udostpnij