Kierownictwo WIOŚ

Mirosław Ganecki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył Wydział biologii i Nauk o Ziemi. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe z bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucie Kształtowania Środowiska we Wrocławiu, Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty, Gorzowskim Ośrodku Badań i Ekspertyz Naukowych oraz Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu.

Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie – technolog żywności, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w specjalności technologii wód, ścieków i odpadów. Pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska od 1986 roku. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku analityka a później specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty Wydziału Monitoringu Środowiska. W 2007 roku powołany przez Wojewodę Lubuskiego na zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony. Uczestnik licznych kursów branżowych i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, a także kontroli zarządczej. Autor lub współautor wielu opracowań, artykułów i publikacji z dziedziny ochrony środowiska. Był członkiem Grupy Roboczej ds. planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz członkiem Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionu Środkowej Odry przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Marek Demidowicz – od 1999 r. kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Od 1988 r. pracuje w organach administracji związanych z ochroną środowiska. Magister inżyniera rybactwa morskiego. Ukończył studia na kierunku ichtiologia, eksploatacja zasobów i ochrona morza na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studia podyplomowe w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.  W latach 1999-2007 zastępca LWIOŚ. Autor, współautor i redaktor licznych publikacji i opracowań. Wieloletni członek Grupy Roboczej W-2 (jakości wód) Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, w której kierował Grupą Ekspertów ds. Jakości Analiz. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz Rady Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Koordynuje współpracę między WIOŚ a Komendą Wojewódzką PSP. Odznaczony m.in. odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Honorowy członek Ligi Ochrony Przyrody.