Kampania informacyjna Wojewody Lubuskiego

- Aktualności - 2013-07-02

Konferencja prasowa

O rozsądek i troskę o środowisko naturalne zaapelował wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch w dzień wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadeklarował również wszelką pomoc gminom i instytucjom, zajmującym się odpadami w realizowaniu zapisów nowej ustawy.

By skutecznie wprowadzić w życie zapisy nowej ustawy wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch spotkał się z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Leszkiem Banachem, zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciechem Konopczyńskim oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Kłodawa Tomaszem Kalembkiewiczem oraz wójtem gminy Kłodawa Anną Mołodciak.

 – Tylko wspólne działania mogą być skuteczne. Głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że dbając o siebie nawzajem doprowadzimy do sytuacji, że lasy, łąki, lubuskie wsie, gminy i miasta będą czyste, a poprawne funkcjonowanie nowej ustawy będzie źródłem satysfakcji dla wszystkich mieszkańców województwa – powiedział wojewoda Jerzy Ostrouch.

udostpnij