Kampania informacyjna „Racjonalna gospodarka nawozami”

- Edukacja ekologiczna - 2014-04-15

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kapania informacyjna pn.: „Racjonalna gospodarka nawozami”.

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej.

W prowadzeniu kampanii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Warszawie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:

http://iung.pl/dpr/

udostpnij