Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2010 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu
pomiarowego
Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewnia Nysy Łużyckiej
Kanał Młyński (Ług) m. Lubsko 1,8 karpiowatych nie spełnia wymagań
Kurka (Górzynka) m. Raszyn 3,2 karpiowatych nie spełnia wymagań
Wodra (Werdawa) ujście do Nysy Łużyckiej
(na południe od m. Sękowice)
12 łososiowatych nie spełnia wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2010-zlewnia.nysy (110 kB)

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewnia Odry
Krzycki Rów na południe od Wschowy  (m. Siedlnica) 52,1 karpiowatych nie spełnia wymagań
Krzycki Rów Krzycki Rów – ujście do Odry
(most na drodze Nowa Sól – Stany)
1,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
Biała Woda ujście do Odry (m. Rejów) 3,7 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Odra powyżej Nowej Soli
(most na drodze Nowa Sól – Przyborów)
428,8 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Solanka ujście do Odry (m. Nowa Sól) 0,4 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Czarna Struga ujście do Odry 2,3 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Śląska Ochla m. Ługi 15,1 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Śląska Ochla ujście do Odry (m. Bobrowniki) 4,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Czernica dopływ jez. Sławskiego A-21
(m. Sława)
0,1 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Strumień ujście do Odry (poniżej Steklnika) 1,4 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2010-zlewnia.odry (153 kB)

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewni Noteci
Miała m. Drezdenko 3,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Kanał Otok (Pulsa) m. Santok 0,5 karpiowatych nie spełnia wymagań
Stara Noteć m. Santok 0,2 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2010-zlewnia.noteci

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych)  w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października  2002 r.  (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).

udostpnij