Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2009 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewni Bobru
Bóbr poniżej ujścia Szprotawy  (m. Małomice) 90,0 łososiowatych nie spełnia wymagań
Sucha ujście do Szprotawy  (m. Sucha Dolna) 0,1 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Iławka (Młynówka, Szprotawka) ujście do Bobru (most na drodze Szprotawa – Żagań) 2,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Bóbr m. Nowogród Bobrzański 47,9 łososiowatych
i karpiowatych
nie spełnia
wymagań
Brzeźnica m. Brzeźnica 13,6 łososiowatych nie spełnia
wymagań
ujście do Bobru (m. Nowogród Bobrzański) 1,0 łososiowatych nie spełnia
wymagań
Bóbr (Starorzecze) m. Prądocinek 8,3 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.bobru   (155 KB)

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewnia Nysy Łużyckiej
Nysa Łużycka m. Sobolice 108 łososiowatych nie spełnia wymagań
powyżej EW Przysieka 90,4 łososiowatych nie spełnia wymagań
Żółta Woda ujście do Nysy Łużyckiej  (m. Sanice) 0,8 łososiowatych nie spełnia wymagań
Skroda ujście do Nysy Łużyckiej 4,4 łososiowatych nie spełnia wymagań
Nysa Łużycka powyżej m. Żarki Wielkie 75 łososiowatych nie spełnia wymagań
powyżej Gubina 22 łososiowatych nie spełnia wymagań
poniżej Gubina 12 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.nysy   (122 KB)

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewnia Odry
Krzycki Rów powyżej Wschowy 52,1 karpiowatych nie spełnia wymagań
Biała Woda ujście do Odry (m. Rejów) 1,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Odra powyżej Nowej Soli (most na drodze Nowa Sól – Przyborów) 428,8 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Solanka ujście do Odry (m. Nowa Sól) 0,3 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Śląska Ochla m. Ługi 15,1 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Gniła Obra powyżej jezior Wojnowskich 8,7 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Kanał Obrzycki ujście do Obrzycy (m. Ostrzyce) 2,8 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Sulechówka ujście do Odry 1,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Biela (Biała) ujście do Odry (m.Osiecznica) 1,9 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Odra m. Połęcko 530,6 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Kanał Konotop m. Krzesin 2,5 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Odra m. Kłopot 552,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Kanał Luboński przepompownia Cybinka 1,2 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Odra m. Urad 566,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Odra m. Kostrzyn 615,0 karpiowatych nie spełnia
wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.odry    (160 KB)

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km
rzeki
Prognoza dla ryb* Wynik badań
w zlewni Noteci
Pełcz m. Górki Noteckie 0,2 łososiowatych nie spełnia wymagań
Santoczna m. Górki Noteckie 3,5 łososiowatych nie spełnia wymagań
Ocena szczegółowa: mon.rybny.2009-zlewnia.noteci    (160 KB)

 

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych)  w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października  2002 r.  (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).
udostpnij