Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2008 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu
pomiarowego
Km
rzeki
Prognoza
dla ryb*
Wynik
badań
w zlewni Bobru
Czerna ujście do Czernej Małej
(m. Czyżówek)
1,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
Czerna Mała powyżej Czernej (m. Iłowa) 1,1 karpiowatych nie spełnia wymagań
Czerna Wielka ujście do Bobru 1,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
w zlewnia Odry
Zaborski Potok ujście do Odry (m. Tarnawa) 2,4 karpiowatych nie spełnia wymagań
Obrzyca ujście do Odry  (teren CUW „Sadowa”) 2,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ołobok powyżej ujścia Świebodki 14,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ołobok ujście do Odry 2,3 karpiowatych nie spełnia wymagań
Gryżynka ujście do Odry   (m. Szklarka Radnicka) 2,9 karpiowatych nie spełnia wymagań
Zimny Potok
(Zimna Woda)
powyżej ujścia Łączy  (m. Wysokie) 24,4 karpiowatych nie spełnia wymagań
Łącza powyżej Czerwieńska 4,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
Zimny Potok  (Zimna Woda) ujście do Odry (m. Ciemnice) 7,3 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ilanka m. Starościn 33,8 łososiowatych nie spełnia wymagań
w zlewni Warty
Warta m. Skwierzyna 92,2 karpiowatych nie spełnia wymagań
Obra m. Trzciel 82,5 karpiowatych nie spełnia wymagań
Paklica m. Międzyrzecz 0,5 karpiowatych nie spełnia wymagań
Obra m. Międzyrzecz 42,8 karpiowatych nie spełnia wymagań
Czarna Woda m. Trzciel 0,1 karpiowatych nie spełnia wymagań
Warta m. Santok 65,5 karpiowatych nie spełnia wymagań
Rącza Struga m. Czarnów 7,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Kanał Maszówek m. Warniki 2,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Ośnianka (Łęcza) m. Słońsk 1,0 karpiowatych nie spełnia wymagań
Postomia m. Krzeszyce 0,8 karpiowatych nie spełnia wymagań
Obra m. Policko 57,6 karpiowatych nie spełnia wymagań
w zlewni Noteci
Noteć m. Santok 0,2 karpiowatych nie spełnia wymagań

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życiaryb (karpiowatych lub łososiowatych)  w warunkach naturalnych – wg rozp. Min.Środ. z dnia 4 października 2002 r.   (Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455).

Ocena szczegółowa do pobrania w formacie Adobe Reader:

  1. Zlewnia Bobru: monitoring_rybny-2008 zlewnia Bobru.pdf    (86 KB)
  2. Zlewnia Odry: monitoring_rybny-2008 zlewnia Odry.pdf    (126 KB)
  3. Zlewnia Warty: monitoring_rybny-2008 zlewnia Warty.pdf    (133 kB)
  4. Zlewnia Noteci: monitoring_rybny-2008 zlewnia Noteci.pdf    (63 kB)

 

udostpnij