Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2006 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza
dla ryb*
Wynik badań
w zlewni Odry
Strumień (Łomianka) Strumienno 23,8 karpiowatych nie spełniają
Racza ujście do Strumienia 0,1 karpiowatych nie spełniają
Strumień (Łomianka) Łomy 3,1 karpiowatych nie spełniają
w zlewni Warty
Kłodawka m. Kłodawa 6,9 karpiowatych nie spełniają
Kłodawka Gorzów Wlkp. 0,1 karpiowatych nie spełniają
w zlewni Noteci
Młynówka Zwierzyn 0,5 karpiowatych nie spełniają
Kanał Rana Santok 0,5 karpiowatych nie spełniają
Pełcz Górki Noteckie 0,2 łososiowatych nie spełniają
Santoczna Górki Noteckie 3,5 łososiowatych nie spełniają

Ocena szczegółowa do pobrania w formacie Adobe Reader: monitorin_rybny-2006

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia w warunkach naturalnych ryb

udostpnij