Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2005 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza
dla ryb*
Wynik badań
w zlewni Odry
Śląska Ochla Przed ujściem do Odry 3,5 karpiowatych nie spełniają
Sulechówka Przed ujściem do Odry 1,0 karpiowatych nie spełniają
Biela Przed ujściem do Odry 0,7 karpiowatych nie spełniają
Lińska  Struga przed ujściem do Bieli 1 karpiowatych nie spełniają
w zlewni Bobru
Młynkówka Kosierska przed ujściem do Bobru 0,5 karpiowatych nie spełniają
w zlewni Warty
Kłodawka m. Kłodawa 6,9 karpiowatych nie spełniają
Kłodawka Gorzów Wlkp. 0,1 karpiowatych nie spełniają
w zlewni Noteci
Drawa m. Kamienna 32,5 łososiowatych nie spełniają
Drawa m. Stare Osieczno 25,3 łososiowatych nie spełniają
Mierzęcka Struga powyżej Dobiegniewa 20,7 karpiowatych nie spełniają
Mierzęcka Struga poniżej Dobiegniewa 2,9 karpiowatych nie spełniają
Płociczna m. Kamienna 0,4 łososiowatych nie spełniaj

 

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia ryb w warunkach naturalnych

 

udostpnij