Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2004 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-24

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych

 

Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza
dla ryb*
Wynik badań
w zlewni Odry
Czarna Struga most na drodze Książ Śląski – Studzieniec 15,0 karpiowatych nie spełniają
Czarna Struga poniżej ujścia Kożusznej
(m. Lubieszów)
5,0 karpiowatych nie spełniają
Czarna Struga ujście do Odry
(m. Nowa Sól)
2,5 karpiowatych nie spełniają
Zimna Woda (Zimny Potok) ujście do Odry 4,5 karpiowatych nie spełniają
Czernica ujście do j. Sławskiego 0,1 karpiowatych nie spełniają
Pliszka powyżej ujścia Łagowej 55,5 łososiowatych nie spełniają
Pliszka poniżej ujścia Łagowej 54,5 łososiowatych nie spełniają
Pliszka m. Pliszka 40,0 łososiowatych nie spełniają
Pliszka m. Sądów 15,4 łososiowatych nie spełniają
Kanał Postomski m. Krzeszyce 32,2 karpiowatych nie spełniają
Kanał Postomski m. Przyborów 10,9 karpiowatych nie spełniają
Postomia m. Krzeszyce 0,8 karpiowatych nie spełniają
Kanał Maszówek m. Warniki 2,0 karpiowatych nie spełniają
Witna powyżej Witnicy 12,5 karpiowatych nie spełniają
Witna poniżej Witnicy 0,4 karpiowatych nie spełniają

 

* Wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia ryb w warunkach naturalnych

udostpnij