Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2006

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 02/176, poz. 1455).

Cykl badawczy obejmował dwunastokrotne badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań było określenie przydatności wód jezior do życia w warunkach naturalnych ryb łososiowatych lub karpiowatych.

  • Wykaz badanych wskaźników i substancji.
  • Lokalizacja punktów pomiarowych
  • Podstawowe dane o lokalizacji, morfometrii i typie badanych jezior
  • Ocena jakości wód jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Nazwa jeziora Prognoza:
jezioro powinno spełniać
wymogi dla życia
w warunkach naturalnych ryb
Ocena jakości wód
jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Piaszno karpiowatych spełnia ocena
Błeszno karpiowatych spełnia ocena
Borak (Borek) karpiowatych nie spełnia ocena
Nierzym karpiowatych spełnia ocena
Przyłężek łososiowatych spełnia ocena
  • Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód:
    • będących środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych,
    • będących środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.
udostpnij