Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2004

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-24

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w SzczecinieRZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 02/176, poz. 1455).

Cykl badawczy obejmował dwunastokrotne badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań było określenie przydatności wód jezior do życia w warunkach naturalnych ryb łososiowatych lub karpiowatych.

 • Wykaz badanych wskaźników i substancji.
 • Lokalizacja punktów pomiarowych:
  • Jezioro Sławskie
  • Jeziora Trześniowskie i Łagowskie
  • Jezioro Niesłysz
  • Jeziora Ostrowiec i Czarne
  • Jezioro Marwicko
 • Podstawowe dane o lokalizacji, morfometrii i typie badanych jezior
 • Ocena jakości wód jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Nazwa jeziora Prognoza: jezioro powinno spełniać wymogi dla życia w warunkach naturalnych ryb Ocena jakości wód jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Sławskie karpiowatych nie spełnia ocena
Łagowskie karpiowatych spełnia ocena
Marwicko karpiowatych spełnia ocena
Trześniowskie łososiowatych spełnia ocena
Niesłysz łososiowatych spełnia ocena
Ostrowiec łososiowatych spełnia ocena
Czarne łososiowatych spełnia ocena
 • Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód:
  • będących środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych
  • będących środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych
udostpnij