Jakość powietrza w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018/06/15

Jakie jest powietrze w województwie lubuskim i z czym mamy największe problemy?

Czy poprawia się jakość powietrza, gdzie jest najgorzej, ile jest obszarów z przekroczeniami oraz jaki jest odsetek ludności narażonej na te przekroczenia?

Czyli to co najważniejsze z Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2017 r.

 

udostpnij