Poważne awarie

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Do zadań przypisanych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w/w ustawą jest zapobieganie poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego. Realizując ustawowe obowiązki w ramach działań zapobiegawczych i alarmowych WIOŚ prowadzi dyżury na wypadek wystąpienia poważnej awarii w siedzibie Inspektoratu w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze i znamionach poważnej awarii prosimy o przekazywanie informacji na niżej podane adresy email i nr telefonów.

e-mail: poważne awarie@zgora.pios.gov.pl

               poważne awarie@zgora.pios.gov.pl

numery telefonów dla obszaru powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Zielonej Góry:

tel. 68 454 85 50 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
tel. 515 251 260 (od 15:30 – 20:30)
fax. 68 454 84 59 (całą dobę)

numery telefonów dla obszaru powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, miasta Gorzowa Wlkp.

tel. 95 735 52 20 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
tel. 602 268 330 (od 15:30 – 20:30)
fax. 95 735 52 22 (całą dobę)