Interwencja Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Świecie gminie Sulechów

- Aktualności - 2019/05/17

Dnia 1 maja 2019 r. około godziny 22:00 miało miejsce zdarzenie pożarowe na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Nowy Świat gm. Sulechów. W chwili wybuchu pożaru obiekt był dozorowany przez pracownika zakładu, który o zdarzeniu poinformował jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie. Pożarem objęte zostały odpady wielkogabarytowe zdeponowane na płycie magazynowej w jednej z oddzielonych pasami przeciwpożarowymi  hałd o wymiarach 25 m na 25 metrów i wysokiej na około 4 m. Akcja gaśnicza pracowników z udziałem ciężkiego sprzętu przeładunkowego i wezwanej Straży Pożarnej trwała do godziny 24:00. Dogaszanie trwało przez kolejny dzień. Do gaszenia ognia zużyto około 100 m3 wody z ujęć przeciwpożarowych.

W wyniku podjętej kontroli interwencyjnej  Inspektor WIOŚ w Zielonej Górze ustalił, że ilość wysokoenergetycznych  mielonych odpadów wielkogabarytowych zajętych przez ogień wyniosła 30 Mg. W wyniku tego krótkotrwałego pożaru przez ogień strawione zostało około 5 % hałdy. Nadpalone i uszkodzone zostało urządzenie wchodzące w skład instalacji – mobilny bęben sortowniczy (zdj. 1).

Przyczyna zaprószenia ognia jest w chwili obecnej ustalana. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zabezpieczył zapis monitoringu wizyjnego z miejsca pożaru. Ustalono moment zaistnienia i miejsce pojawienie się szybko rozprzestrzeniającego się ognia. Na zarejestrowanym materiale nie dostrzeżono ruchu osób postronnych. O zdarzeniu poinformowana została Policja oraz Prokurator, który prowadzi śledztwo przy współudziale biegłego z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gdyż zachodzi podejrzenie, że w porze nocnej gdy instalacja do mielenia nie pracowała doszło do podpalenia hałdy.

Zarządca instalacji został przez inspektora IOŚ zobowiązany do uprzątnięcia terenu pogorzeliska oraz zagospodarowania odpadów popożarowych (zdj. 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska – wywiezienia odpadów popożarowych do uprawnionego podmiotu gospodarującego tego typu odpadami. Lubuski WIOŚ podjął decyzję o przeprowadzeniu w RIPOK Nowym Świecie  kontroli problemowej prawidłowości gospodarowania odpadami. Kontrola jest w toku. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów prawa lub ustalenia nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami wobec prowadzącego instalację nałożone zostaną sankcje karne lub wszczęte zostanie postępowanie w celu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

 

Zdj. nr 1 Nadpalony przesiewacz bębnowy

Zdj. nr 1 Nadpalony przesiewacz bębnowy

Zdj. nr 2 Odpady popożarowe

Zdj. nr 2 Odpady popożarowe

udostpnij