Interwencja

W związku z licznymi zapytaniami i zgłoszeniami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypominamy, które organy są właściwe w sprawie skarg i interwencji.
Organy właściwe w sprawie skarg i interwencji