Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin

Instytucją właściwą do rozpatrywania, interwencji i prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin jest:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Zielonej Górze lub odpowiedni oddział terenowy Inspektoratu.

Kontakt do w/w organów przez strony BIP z aktualnymi adresami i elektronicznymi skrzynkami podawczymi.