Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności, Komunikaty - 2013-10-21

W związku z problemami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi występującymi w sektorach II i III na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, obejmującymi terytorium miasta Gorzowa Wlkp., informujemy, że odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne były dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chruściku przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o. o. w okresie od 24.09.2013 r. w następujących ilościach (Mg):

Odpady o kodzie 20 03 01 [w Mg] (tonach) wywiezione przez TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chruściku.

SEKTOR 2

SEKTOR 3

razem S2 +S3

24.09.2013

0

0

0

25.09.2013

0

0

0

26.09.2013

0

0

0

27.09.2013

0

0

0

28.09.2013

0

28,16

28,16

29.09.2013

0

0

0

30.09.2013

0

0

0

01.10.2013

46,32

11,10

57,42

02.10.2013

67,4

22,90

90,30

03.10.2013

35,64

56,10

91,74

04.10.2013

74,98

30,82

105,80

05.10.2013

46,24

27,22

73,46

06.10.2013

07.10.2013

154,38

34,76

189,14

08.10.2013

 128,34  42,38

170,72

09.10.2013

 63,58  35,72

99,30

10.10.2013

 64,26  27,66

91,92

11.10.2013

 66,96  29,36 96,32

12.10.2013

 37,76  19,60

57,36

13.10.2013

0 0

0

14.10.2013

136,92 36,30

173,22

15.10.2013

84,54 8,34

92,88

16.10.2013

107,92 36,32

144,24

17.10.2013

54,54  38,90  93,44

18.10.2013

66,98 51,10  118,08

19.10.2013

 0  4,46  4,46

20.10.2013

 0  0  0

21.10.2013

131,06 79,68  210,74

Średnia dzienna ilość dostarczonych odpadów od poniedziałku do soboty (zaznaczyć należy, że ilość odpadów dowożonych w sobotę była znacznie mniejsza z uwagi na jednozmianowy, krótszy czas pracy) w czerwcu 2013 r. wynosiła 100,85 Mg/dzień przeliczając dla 25 dni roboczych (włącznie z sobotami) w tym miesiącu. W lipcu 2013 r. wynosiła 103,34 Mg/dzień, przeliczając dla 27 dni roboczych oraz w sierpniu 2013 r. –  102,20 Mg/dzień przeliczając dla 26 dni roboczych.

——–

RAZEM ILOŚĆ ODPADÓW WYWIEZIONYCH PRZEZ TEW [w Mg] (tonach)

SEKTOR 2

SEKTOR 3

S2+S3

wrzesień 2013

0

28,16

28,16

październik 2013

1239,48

550,34

1789,82

 

RAZEM ILOŚĆ WYWIEZIONYCH ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH [w Mg] (tonach)

czerwiec 2013

2521,25

lipiec 2013

2790,18

sierpień 2013

2657,20

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

udostpnij