Informacja

- Aktualności - 2013-06-26

INFORMACJA

o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prosi o zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach w/w ustawy

na specjalny adres e-mail:  interwencja@zgora.pios.gov.pl

lub na numery telefonów dla spraw  z obszaru powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Zielonej Góry:

68 45-48-550 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)

 502 65 59 13 (od 15:30 – 20:30)

Fax.  68 4548459   (całą dobę)

 

i na numery telefonów dla spraw z obszaru powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, miasta Gorzowa Wlkp.

95 735 52 20 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)

 602 268 330 (od 15:30 – 20:30)

Fax.  95 735 52 22   (całą dobę).

udostpnij