Informacja o stanie środowiska w pow. nowosolskim w 2008 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2008-03-03

Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2008 r.

Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2008 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

p.nowosolski-2008

Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.nowosolski-2008 (5,1 MB)

udostpnij