Informacja o stanie środowiska powiatu nowosolskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-09-25

okładka-infoNa sesji Rady Powiatu Nowosolskiego 25 września 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Wojciech Konopczyński oraz Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska – Przemysław Susek.


Pliki do pobrania:

  1. Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim

 

udostpnij